مشگین شهر

مشگین شهر کجاست؟

مشگین شهر کجاست؟

مشگین شهر در 90 کیلومتری اردبیل با مرکز استان اردبیل و 180 کیلومتری پارس آباد در استان اردبیل و 65 کیلومتری اهر و 150 کیلومتری تبریز در استان آذربایجان شرقی بوده و دومین مسیر اصلی از استان اردبیل به تبریز از مسیر مشگین به اهر و اهر به تبریز است…